ЕВРОБАНЗ ООД

Отиване към съдържанието

Главно меню

Оформяне на дървета

Почистване и подравняване на терени

Намаляване височината и цялостният обхват на короната на дърветата
Оформяне на добре изглеждаща корона
Отстраняване на клони, триещи се един в друг (причиняващи скърцане)
Скъсяване или премахване на клони, които пречат на кабели, сгради, съоръжения, покриви, прозорци, улуци
Премахване на сухи, пречупени или слабо захванати клони, които крият риск от падане и опасни клони
Отстраняване на заболели или заразени от насекоми клони
Отстраняване на клони с цел по-добро светло проникване до земята
Подобряване на формата с цел оформяне външния облик на дървото
Обезопасяване на дърветата
Рязане на овощни дървета
Пролетно оформяне
Есенно оформяне
Благодарение на оформянето на дърветата до земята достига повече светлина и топлина.

Чрез намаляването или скъсяването на клоните на едно дърво например, се оформя една добре изглеждаща корона, по-устойчива на силни ветрове и бури. Премахването на сухите и пречупени клони също се извършва  с цел оформяне, обезопасяване и подобряване растежа на дървото. При пролетното оформяне се подобрява състоянието и възможността за по-дълъг живот на растението. Обезопасяването на дърветата е важно, особено в градски среди, защото така се намалява риска от счупване на тънки клони при буря, вихрушки, урагани или смерчове. Много важно при този вид оформяне e да се вземат предвид и другите фактори- дали клоните и короната пречат на сградите, прозорците, покривите, улуците и кабелите.

Цена подоговаряне.

Каталог Топ Сайтове
Назад към съдържанието | Назад към главното меню