ЕВРОБАНЗ ООД

Отиване към съдържанието

Главно меню

Подравняване на терени

Почистване и подравняване на терени
Изравняване на терени за бъдещо строителство.

Преди започване на всеки строеж е необходимо  парцелът да бъде идеално изравнен - да бъдат премахнати всякакви пънове,  остатъци от корени и големи каменни късове. След тези дейности ще добиете по-добра визия за размера и разположението на дворното място. Това ще ви улесни при планиране на местоположението и ориентирането на бъдещата сграда.


Терасиране на съществуващи дворове.

При нужда се изграждат подпорни стени.
Когато дворът е наклонен, за да може да се използва пълноценно цялото пространство, и за да е лесно достъпен (при силно наклонени терени), се препоръчва изграждането на тераси. При по-лек наклон и ниски тераси, това може да се направи без допълнително изграждане на подпорни стени.
Там където наклонът и височината на терасите са прекалено големи, се налага изграждането на подпорни стени. Те могат да бъдат от железобетон или камък. При желание на клиента подпорните стени могат да бъдат декорирани.
Терасиране може да се направи и само при търсене на естетически ефект.
Изкопаване на канали за основи на огради, септични ями и други.

При изграждане на огради от бетон или тухли, основата се полага в предварително изкопани канали.
Изпълняваме проекти за септични ями. Можем да изградим септична яма с бетонни стени, от камък  – суха зидария, или правим необходимият по размер изкоп, в който да бъде положена бъдещата пречиствателна система.


Безплатен оглед.


Услуги с комбиниран багер и самосвали до 10 куб. м.
цени: от 180 до 320 лева на самосвал

Каталог Топ Сайтове
Назад към съдържанието | Назад към главното меню